Skip to main content
HomeVåra Klasser

Våra klasser

Smultronen

Klassen består av elever som vanligtvis är cirka 3 år.  

I Smultronen leker, sjunger och pratar vi så mycket svenska som vi bara kan. Det viktigaste är att barnen får en positiv relation till svenskan och att vi har roligt tillsammans. Lektionerna börjar med att barnen får sätta upp sina namn på tavlan och att vi räknar hur många elever som är närvarande. Sedan får barnen en chans att berätta någonting som hänt under veckan som gått. Vi pratar sedan om vädret och går igenom veckodagar, siffror, alfabetet och färger. Smultronen har ett tema varje vecka. Utgående från temat lär vi oss nya ord. Vi läser böcker, gör pyssel och sjunger sånger som handlar om samma tema. Syftet med Smultronklassen är att barnen genom lek och sång utvidgar sitt ordförråd och får en chans att prata svenska med jämnåriga barn. Och att de har roligt förstås!


Angelica

Angelica har varit med i Svenska skolan sedan VT 2005 då hennes son Sebastian började i Smultronen. Angelica har varit lärare sedan VT 2010 och hunnit vara med i skolans styrelse, bl. a. som ordförande och vice ordförande. Angelica kommer ursprungligen från Västervik och har bott i Massachusetts sedan 1998. Hon bor i Harvard med sin pojkvän, 4 barn och deras Boston Terrier.

“Att vara lärare på Svenska är otroligt givande och roligt och det har hjälpt mig och barnen att vara mer aktiva med svenska språket och svensk kultur hemma.”


Lingonen

Klassen består av elever i 4-årsåldern

Lingonen är en av förskolans yngsta klasser med barn cirka 4 år gamla. Vi brukar börja lektionen med att ta närvaro och barnen får en chans att prata om vad som har hänt under veckan. Sedan går vi igenom "dagens tema", vilket ofta är direkt kopplat till svensk kultur, natur, traditioner och högtider. Vi går igenom en temabild, gör aktiviteter, läser, leker, sjunger och pysslar om dagens tema. Lingonen har gemensam sång och lekstund tillsammans med Smultronen. Till sist brukar vi bjuda in en förälder som läser en bok. Barnen får en chans att dela med sig av sina favoritsagor och får också ta med sig något att visa och berätta om för resten av klassen.


Sofia

Sofia är lärare för Lingonen och har undervisat på förskolesidan sedan hösten 2010, först som vikarie i två år och sedan som lärare. Sofia kommer från Broby, Skåne. Hon kom till Newton 1996 som au-pair. Hon bor just nu i Brookline med sin amerikanske man Eric och sina två pojkar Lance och Zachery. När hon inte jobbar med Svenska Skolan jobbar Sofia som programmerare. Lance började svenska skolan HT2006 och gick sedan på Svenska Skolan i 10 år. Lance är nu assistent hos Lingonen, och vikarie när det behövs.


Hallonen

Hallonen F är parallellklass med Hallonen M. I dessa klasser hittar man barn i 5-6-årsåldern.

Parallellklasserna har gemensam fikastund. Under denna stund har fröken Megina bl. a. ordlekar med eleverna. Klasserna arbetar på olika sätt men har som mål att lära eleverna bl. a. veckodagar, månader, årstider, alfabetet, siffror, färger, former och svenska sagofigurer. Några gånger under året pysslar vi tillsammans.

När vi inte övar sånger inför lucia, påsk och skolavslutningen så kommer Hallonen M och Nytankarna växelvis in till oss och är med på en 15 min sångstund, ett bra sätt att få yngre och äldre elever att lära känna varandra.

Hallonen F arbetar med hålljudslära d.v.s. de första bokstäverna/ljuden vi går igenom är de som man kan hålla ut vilket också innebar att de är lätta att binda. Detta underlättar sammanljudningen när eleverna börjar att läsa korta ord, det blir lättare att läsa utan uppehåll mellan de olika ljuden. Vi pratar om ett djur eller växt som hör till dagens bokstav, samt har ett pyssel till detta eller annat tema som har anknytning till årstiden. I slutet av lektionen får veckans stjärna visa och prata om en sak man tagit med sig. Därefter läser förälder eller au-pair en bok man tagit med sig hemifrån. Det blir en stor variation och är en mycket uppskattad avslutning på dagen.


Frida

Frida kommer från Sandared utanför Borås och flyttade med man och barn till USA våren 2003. På hösten började barnen på Svenska Skolan och Frida hjälpte till med att förbereda lektioner till förskolan. Följande läsår fick hon egen klass och har arbetat på förskolesidan sedan dess. Frida har gått 3-årig ekonomisk linje och jobbat som ordermottagare på Oscar Jacobson, Furulunds modetyger och på Linus & Lotta samt sommarjobbat som telefonförsäljare och inom hemtjänsten. På fritiden tycker hon om att spela oboe, läsa böcker och handarbeta. "Det är inte bara barnen som lär sig av mig, jag lär mig av dem också."


I Hallonen M använder vi lek, sagor och barnens intresse för att skapa tillfällen för att prata och utveckla det svenska språket. Barnen ger sina egna förslag för tema och vi följer oftast ett tema i 1-2 månader. Tidigare teman har inkluderat: husdjur, havet, magiska varelser, posten och skulpturer. Vi börjar varje lektion med Dagens Fråga, en fråga som är uppskriven på en tavla och som varje barn får möjligheten att svara på. Frågan handlar oftast om någonting som anknyter till dagens tema. På samlingen tittar vi på svaren, pratar om dagens aktiviteter och leker språklekar. Under lektionen leker vi, pysslar, sjunger och fikar tillsammans. Varje vecka får en eller två barn berätta en saga till vår Sagoteater som hela klassen får vara med och spela upp. Och alla barnen får en chans att vara Veckans Stjärna då en familjemedlem får vara med och läsa en favoritbok och barnet får ta med någonting speciellt att visa hemifrån. Genom Sagoteater, Dagens Fråga, och temaaktiviteter får barnen betydelsefulla möjligheter att ljuda, läsa och skriva svenska bokstäver och lära sig nya ord på svenska.

Megina

Megina är lärare för Hallonen M och har undervisat på Svenska Skolan sedan 2016. Hon är amerikan och kommer från Maine men bodde i Göteborg i flera år och talar svenska hemma med familjen. Megina jobbade som förskollärare både i Sverige och USA under 10 år och har en Ph.D. från Boston College där hon fokuserade på pedagogik för tvåspråkiga barn i förskolan. Nu jobbar hon som lektor i förskolepedagogik på Boston Universitys Wheelock College of Education and Human Development. Megina tycker också om att sjunga och vara ute i naturen med sina barn och två hundar.


Nytänkarna

Klassen är Svenska Skolans första klass på den akademiska sidan och består främst av elever som är i 6-7-årsåldern

Hos Nytänkarna lär vi oss svenska på ett lekfullt sätt. Dagens hjälpare snurrar på ett aktivitetshjul och där pilen stannar är vår nästa aktivitet. Hjulet består av delarna lek, tävling, spel, bokstund, arbetssida samt den hemliga stjärnan. Vi lär oss att läsa med hjälp av små alfabetsböcker i vår bokkalender. Vi går igenom uppfinningar baserad på Uppfinningarnas ABC bok och lär oss olika djur genom leken rita, gissa, spring.

Hos Nytänkarna lär sig eleverna att tala svenska inför klassen. Det sker bl. a. genom läxor, enkla projekt i klassrummet och högläsning. Varje lektion jobbar vi i vår arbetsbok och går igenom svensk grammatik. Varje vecka får eleverna en läxa som tar i genomsnitt 15 minuter. Läxorna grundar sig främst på alfabetet, enkel grammatik och skrivning. Syfte med klassen är att introducera läsning, skrivning samt uppträda inför en grupp.

Catharina

Catharina är lärare för Nytänkarna. Hon är född i Jakobstad, Finland och flyttade till USA 1990. Hon kom till SSB VT 1998 när hennes dotter började i den dåvarande Lekgruppen. Hösten 2003 tog hon över ansvaret för Lekgruppen och skapade den nuvarande förskolan. Hösten 2011 blev hon SSBs huvudlärare. Catharina är civilekonom men älskar att jobba med barn. Hon har bl.a jobbat som privat språklärare i tyska, på dagis och hållit konsttimmar i barnens lågstadium. Numera jobbar hon som språklärare i svenska på universitetsnivå.


Utvandrarna

Klassen består av elever i 7-8-årsåldern.

I klassen Utvandrarna jobbar vi mycket med övningar i att läsa, skriva och samtala med varandra för att utveckla tidigare lärda kunskaper i svenska. Varje vecka har vi också en teoridel där vi tar upp fakta om Sverige eller svensk kultur och historia (t.ex. författare och sagofigurer, sporter, uppfinnare, musikartister, kungahuset). Barnen har hemläxor till varje lektion och vi uppmuntrar föräldrarna att hjälpa barnen förbereda dem hemma. Vi använder oss av lekar och sånger för att försöka att skapa en rolig och avslappnad miljö där barnen känner sig trygga och motiverade att prata svenska med varandra.

Patrizia

Patrizia är född och uppvuxen i Stockholm och flyttade till Boston 2008. Hon bor i Arlington med sin amerikanska man och två döttrar, som också är elever på SSB. Utanför Svenska skolan jobbar hon som hjärnforskare och studerar tidiga markörer för Alzheimers sjukdom. När hon inte jobbar så är hon och familjen gärna ute i naturen och vandrar eller sportar. Hon älskar lakrits och att dricka (svenskt!) te.Tre Kronor

I klassen Tre Kronor går elever från 8- till 10-års åldern...

I Tre Kronor fortsätter eleverna att utveckla sin förmåga i svenska språket både skriftligt och muntligt. Sveriges och Europas geografi utgör en stor del av undervisningen. När vi pratar geografi pratar vi också om både historia och aktuella händelser kopplade till de område vi pratar om. Vi har också en arbetsbok som hjälper oss med viktiga stavningsregler och grammatik. Vi läser en del och lägger alltid en stund på att diskutera saker vi läst eller som har hänt. Nästan varje vecka har vi en kortare läxa kopplad till vad vi ska göra nästa vecka.

Hampus

Hampus är lärare i Tre Kronor. Han kommer från Lund. Hampus arbetar också som svensklärare för vuxna. Han har bott i USA sedan 2016 då han flyttade hit från Schweiz. Hampus är civilingenjör teknisk fysik och civilekonom och har 2 döttrar som går på svenska skolan.Nybyggarna 

Nybyggarna är elever i åldersgruppen 8-9 år och är den fjärde av de sex akademiska klasserna i Svenska Skolan

Undervisningen i Nybyggarklassen innehåller träning av muntlig förmåga, skrivövningar med omfattande stavning, meningsbyggnad samt enklare grammatik, samt läsövning med syfte att utveckla läsförståelse och läsvana. Nybyggarna jobbar även med översiktlig svensk historia och svensk kultur. Eleverna får läxa varje vecka som kräver ca 30 minuters hemarbete. Många elever kan behöva hjälp och uppmuntran ifrån föräldrarna för att slutföra läxorna. Läsning på svenska under veckorna uppmuntras också eftersom det hjälper språkutvecklingen och stödjer undervisningen.


Elin

Nybyggarnas lärare heter Elin. Hon kommer ursprungligen från Frösön men har sedan 2003 varit fast bosatt i USA. Hon bor i North Andover med sin man och två barn. Hennes dotter är elev i Vikingarna. Från 2011 till 2014 satt Elin med i Svenska Skolans styrelse och arrangerade många av skolans evenemang. Elin har varit flitig vikarie under åren i Svenska Skolans klasser och blev lärare i Utvandrarna hösten 2014. Hösten 2018 blev Elin lärare i Nybyggarna. Utanför Svenska Skolan jobbar Elin för en non-profit organisation. Verksamheten inkluderar specialanpassade program för barn med funktionshinder och andra handikapp men även tjänster för barn som inte behöver stöd. Elin jobbar med marknadsföring, events och PR. Hon gillar att spendera sin fritid med sin familj. Hon tycker även om löpning och har sprungit Boston Maraton tre gångerVikingarna

Vikingaklassen samlar skolans äldsta elever, från 10-årsåldern och uppåt...

Vikingarna brukar jobba kring ett par större teman varje år. De senaste åren har vi t.ex. forskat om OS-grenar, kända svenskar och Sveriges geografi och natur. Vi har även läst samhällskunskap och gjort projekt om Vasaskeppet. Som du ser varierar ämnena vi tar upp! Med i undervisningen finns också många återkommande moment:
- Vi ger ut en skoltidning, Vikingabladet,som vi skriver helt själva.
- Vi läser nyhetstexter som vi summerar muntligt inför klassen.
- Vi läser böcker som vi tycker verkar bra och skriver bokrapporter om dem.
- Ibland har vi också bokklubb där flera elever läser samma bok och diskuterar den.
- Vikingarna förväntas jobba hemma med läxor ca 30-45 minuter per vecka. Därutöver förväntas de läsa regelbundet på svenska.
Genom att läsa och skriva mycket utvecklar vi vårt ordförråd och vår känsla för språket. Vi lär oss grammatik och övar rättstavning. Vi deltar aktivt i skolans kulturella evenemang (julpyssel, lucia, påsk, midsommar, filmkvällar, etc.) och de senaste åren har vi till och med filmat egna filmer!


Åsa

Åsa kommer ursprungligen ifrån Göteborg, men bor numera i Rhode Island med sin man och fyra barn som alla går på Svenska Skolan. Hon trivs bra med de äldre barnen, men har också undervisat yngre grupper på Svenska Skolan i Boston och i Philadelphia. Åsa gillar att sticka och sy, och jobbar till vardags i en garnbutik.Dalahästarna 

Dalahästarna samlar en grupp motiverade elever som vill vidareutveckla sin svenska...

Eleverna är f.d. vikingar som har vuxit ur vikingaklassen eller inte har möjlighet att delta i undervisningen på tisdagar. Gruppen träffas under helger och jobbar därutöver på distans.Det krävs mycket självständigt arbete, minst två timmar per vecka, och god förmåga att planera sin tid. Eleverna kommunicerar med lärarna efter behov mellan träffarna för att få feedback och komma vidare med sina uppgifter. Vi läser mycket litteratur, skriver längre texter, gör projekt och övar att diskutera/argumentera. Vi följer med vad som händer i Sverige genom att regelbundet läsa svenska nyheter på nätet och diskutera dem när vi träffas. Vid behov repeterar vi grammatik, stavnings- och skrivregler, allt för att bli ännu bättre på att skriva.


Helena

Helena har varit lärare på Svenska Skolan sedan 2010. Hon är född och uppvuxen i Åbo och har bott i USA sedan mitten av 1990-talet. Helena har varit aktiv på Svenska Skolan sedan VT 2004 då hennes dotter började i förskolegruppen. Hon har suttit med i styrelsen på olika poster bl.a. som ordförande, informatör och sekreterare. Innan hon blev lärare hoppade hon in som vikarie där det behövdes, bl.a. en hel termin på förskolesidan. Under studietiden jobbade Helena som lärarassistent i en flyktingklass och har sedan dess varit intresserad av språkinlärning. När hon inte sysslar med Svenska Skolan jobbar Helena med rekrytering och processutveckling inom översättningsbranschen.

Åsa

Åsa kommer ursprungligen ifrån Göteborg, men bor numera i Rhode Island med sin man och fyra barn som alla går på Svenska Skolan. Hon trivs bra med de äldre barnen, men har också undervisat yngre grupper på Svenska Skolan i Boston och i Philadelphia. Åsa gillar att sticka och sy, och jobbar till vardags i en garnbutik.