Skip to main content
HomeOm Oss
Välkommen till Svenska Skolan i Boston


Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening grundad 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. 


Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Undervisningen är inriktad på att utveckla elevernas språkkunskaper i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle.

För elever upp till ca 12-13 års ålder träffas vi en gång i veckan, på tisdagar kl. 16.30-18.30, och för de äldre eleverna en gång i månaden på söndagar kl. 13:00-17:00. Skolan hyr lokaler från The First Parish Church strax väster om Boston på 349 Boston Post Road i Weston, MA.

För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk (eller finsk) medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Alla föräldrarna tillhör en föräldraförening som är huvudman för skolan. Föräldrarna förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t.ex. med evenemang, bibliotek eller styrelsearbete.


Antalet elever och klassindelningen varierar från år till år. De senaste åren har vi haft fler än 70 elever indelade i åtta klasser. Följ länkarna ovan för mer information om de olika klasserna.


Vi uppbär terminsavgifter för att täcka kostnaderna för lärarlöner, hyra och material. Skolan erhåller understöd från Skolverket i Stockholm och Utbildningsstyrelsen i Helsingfors.


Under skolåret arrangerar vi många evenemang. I november och december är det fullt upp med t.ex. julpyssel, lucia och julfest. Vi brukar också ordna öppet hus, julgransplundring, och filmkvällar. Skolåret avslutas med en midsommarfest.


Svenska Skolan i Boston tar med tacksamhet emot monetära donationer vilka till 100% går direkt till skolans verksamhet. Som ideell förening har vi 501(c) 3 status vilket betyder att din donation är avdragsgill i beskattningen. Vi skriver gärna ut ett kvitto. Vi tar också emot modern svensk barn- och ungdomslitterar och lucialinnen.